Voor mij is Jezus als een broer, God is als mijn Vader en De Heilige geest is als mijn helper. Deze drie-eenheid is samen God, schepper van Hemel en aarde.

 

Toen ik aan de grond zat, mijn kinderen “kwijt”, mijn bedrijf naar de knoppen, mijn partner onbereikbaar, mijn portemonnee leeg, mijn aardse vader net overleden en wonend op de meest onmogelijke plek.  Toen dacht ik werkelijk, wat doe ik hier, wat maakt het nog uit? Was ik er maar niet meer, laat ik mijn auto maar tegen een boom zetten, ben er klaar mee. Pas toen, toen ik alles kwijt was en geen kansen meer zag, toen was daar Jezus, soms was Jezus als God daar fysiek, soms gebruikte God mensen om zichzelf als Jezus aan mij te laten zien.

Onder andere verteld Romeinen 8 mij dat God van mij houdt, onvoorwaardelijk van mij houdt. Onvoorwaardelijk houden van, houdt voor God in: welke foute woorden ik gesproken heb of daden ik ooit heb begaan die anderen hebben gekwetst, God houdt van mij. Nee Hij vindt het niet goed wat ik gedaan heb en soms nog wel eens doe, Hij wil dat ik het goed maak met de ander, maar ondanks dat houdt Jezus van mij. Hij houdt zoveel van mij dat Hij een relatie met mij wil, Ja een échte relatie van man tot Vader of Papa zoals ik hem vaak noem. Hij wil een relatie met mij zodat ik door de relatie met Hem van binnen ga veranderen.

 

Toen Adam en Eva (eerste boeken van Genesis) de belofte verbrak om niet van de van de boom van goed en kwaad te eten moest God rechtvaardig zijn en stuurde hen de Hof van Eden uit. Hij liet hen gelukkig niet in de steek. Hij gaf hun kleren, onderdak, leerde hun hoe zij hun eigen eten moesten kweken, enzovoorts. God zorgt. Toch de diepe relatie met Adam en Eva was verbroken. God echter zou God niet zijn als Hij geen oplossing had en beloofde toen al een verlosser die de relatie weer zou herstellen.

Hij beloofde Jezus, Jezus nam de schuld van Adam, Eva en de rest van de wereldbevolking op zijn nek, reed in vrede op een Ezel Jeruzalem binnen en gaf zich over, liet zich als een onschuldig lam aan het kruis slaan en stond na drie dagen weer op, daardoor was de dood geen dood meer, deze was immers door Jezus overwonnen en omgezet in eeuwig leven. Hij deed dit voor jou en mij, uit liefde! Omdat Hij een relatie met ons wil. Een relatie van kind tot Vader, net als in de tijd met Adam en Eva.

 

God is liefde en kent geen maar of als dan. God is liefde punt!

Sinds dat ik dit besef en God werkelijk heb uitgenodigd in mij te komen wonen ben ik niet meer dezelfde. Hij woont in mij. Is dan gelijk alle pijn weg, was ik dan genezen, heb ik dan nooit meer honger, ervaar ik dan nooit pijn? Jawel, dat blijft, het is aan mij hoe ik daar mee om ga. Doe ik het goede of doe ik het kwade. Doe ik wat Hij in mij wil of doe ik wat ikzelf wil.

 

De mensen in de Kerk dan? Hypocriet? Realiseer je dat God niet in gebouwen woont maar in mensen. Ik begrijp en weet dat veel mensen beschadigd zijn door de kerk en of door de mensen die daar komen. De pijn en afkeer van de kerk en alles wat daarmee te maken heeft kan dan soms heel groot en pijnlijk zijn.

Ik ben het zo gaan zien: Een mens zoekt van nature naar een hogere macht, tussen het zoeken en het vinden raken sommige mensen de weg kwijt. Zij hebben nóg geen TomTom denk ik dan maar. In dat zoeken kunnen zij anderen pijn doen. Heb gemerkt dat zij dit niet expres doen. Mijn Vader vergeeft het hen net zoals Hij het mij heeft vergeven. Als Hij het mij en hen vergeeft wie ben ik dan om het hen niet te vergeven. Want zodra ik het vergeef, zet dat iets vrij in mij, ik hoef het niet langer dragen en ook doordat ik het heb losgelaten, kan God er verder mee. Het is niet meer mijn strijd maar Zijn strijd. Gelukkig weet ik dat God een veel betere en machtigere strijder is dan ik.

God vraagt mij zeven maal zeventig keer te vergeven, in dat vergeven schuilt een enorme kracht!

Geloven:

Zodra je je alleen op de aarde waant en in je eentje blijft spelen kun je geen relatie met een ander aangaan. Pas als je de hand van de ander pakt zul je ervaren hoe waardevol dat is.

Geloven lijkt alsof je tegen een stopcontact aan kijkt met een stekker van een elektrisch kachel in je hand (je gelooft immers dat er energie in het stopcontact zit). Pas nadat je de stekker hebt verbonden met het stopcontact zal je gaan ervaren hoeveel warmte de kachel gaat geven.

God is als het stopcontact en jouw handen zijn als de stekker. God strekt als stopcontact zijn handen naar jou uit en bied je Zijn liefde aan, het is aan jou om jouw handen in de Zijne te leggen en de warmte en liefde te ervaren. Met andere woorden; Geloven is het zeker weten dat het er is zonder dat je ziet of voelt.

 

God wil dat je geestelijk vrij bent en tot Hem komt, pas dan kan er een relatie groeien. Jouw handen in de zijne leggen, het leren kennen van Zijn woord, en vergeven zijn onderdelen van de opbouw naar een innerlijke relatie met God als je schepper.

Het maken van deze keuze kan erg moeilijk zijn. Soms zelfs heel erg moeilijk. Maar geef nooit op! Nooit! Hij houdt van je, écht, God houdt van je! Hij kan niet anders!

Vind je het moeilijk om het leven te overzien en zie je geen kansen meer. Kom! Hij wil een relatie met jou, kom Hij wil jouw handen in de Zijne, Hij wil geven en jij mag ontvangen. Hij wil je nieuwe kansen geven. Hij weet wat het beste voor je is.

Geloven is een keuze maken met je hart en hangt niet af van allerlij daden.

 

Soms heb je iets van een ander nodig. Je mag mij gebruiken om dichter bij Hem te komen.

Kom in gesprek, bel of mail voor een afspraak.

 

Hartelijke groet, Klaas Pranger

Mijn geloof in Jezus