Klaas heeft in onze samenwerking altijd afstemming gezocht, is open over zijn handelen, stemt steeds af of hij begrepen wordt, waardoor hij vertrouwen ontvangt van de deelnemers en collega’s.

Klaas is steeds in de gesprekken en zijn handelen op zoek, naar hoe hij de ander kan versterken.

Hij reikt handvatten aan en stimuleert de ander om dit op te pakken, en eigenaar te worden van zijn proces naar herstel of  verandering.

 

Hennie Simonsz,

Heidewaard

Referentie coaching

Door zijn rust en correcte luisterende oor heeft hij snel een duidelijk beeld van de student alsmede ook zijn collega’s op dit gebied.

Hij weet met zijn rust de leiding te nemen in de groep, maar ook bij de individuele student. Hij heeft hier absoluut geen provocatie bij nodig! Hij geeft op het juiste moment een strenge maar rechtvaardige toespraak en op andere momenten geeft hij aan de student/groep aan dat hij ze kan waarderen. En weet op zo’n manier duidelijk vertrouwen van student te verkrijgen en de student gehoord te voelen.

Hierin heeft Klaas mijn verwachting overtroffen..!

De rust die Klaas innerlijk heeft ontwikkeld heeft zijn uitwerking op onze doelgroepen (studenten van 16+ tot 26 jaar).

Met zijn handelen zie je daadwerkelijk dat student(-en) werkt aan zijn eigen handelen, verantwoordelijkheid en uitstraling binnen de klassengroep.

Tevens biedt hij ten alle tijden hulp aan collega’s in de omgang met studenten als het dreigt te stagneren.

Gewoonweg prachtig om te zien hoe hij met studenten 1 op 1 aan het werk is.. De student voelt zich op zijn gemak en wil vervolgens ook openlijk communiceren naar Klaas.

De omgang met studenten (lees ook “mensen”) versterkt Klaas in zijn karakter en geeft hem kracht om met juist de iet wat moeilijkere studenten een helpende hand te bieden.

M. Coppens

Docent  Mbo